Digitalno arhiviranje

U ponudi imamo DIGITALNO ARHIVIRANJE i UNOS VELIKIH KOLIČINA TISKANOG TEKSTA U RAČUNALO.

FIZIČKE OSOBE

Ukoliko pišete seminarski, diplomski, magistarski rad ili doktorsku disertaciju i željeli biste unijeti veću količinu tiskanog teksta u računalo - SVAKAKO NAM SE OBRATITE!

U mogućnosti smo unijeti do 1.000 stranica tiskanog teksta u Word unutar 24 sata i to po cijeni od svega 0,20 EUR/kartici. Cijena za unos > 2.000 stranica iznosi 0,15 EUR/kartici (detaljnije u Cjeniku).

Isti tekst možemo grafički obraditi, isprintati, uvezati, pohraniti na CD ili neki drugi medij te Vam ga dostaviti na željenu adresu. 

PRAVNE OSOBE

Ako ste pravna osoba i želite svoju povjerljivu dokumentaciju pohraniti u računalo kako biste omogućili svojim djelatnicima lakši pristup i pretraživanje, slobodno nam se obratite za suradnju.

Digitalnim arhiviranjem oslobađate svoj dragocjeni prostor, ubrzavate pristup dokumentima i štedite svoje vrijeme.

Važno je naglasiti kako digitalnim arhiviranjem bitno smanjujete mogućnost uništavanja ili nestanka dokumentacije.