Izrada transkripata

Obavljamo usluge izrade transkripata, odnosno prijepise tekstova s Vaših audio i video materijala.

Ukoliko ste tekstove snimili na diktafon i želite ih imati u tekstualnom obliku u računalu (Word, PDF, txt ili dr.), slobodno nam se obratite.

Transkripcija je metoda pretvaranja audio i video zapisa u tekst. Gotovo svaka snimka sadrži dijelove koje je potrebno preslušati i po nekoliko puta kako bi se sa sigurnošću moglo utvrditi izgovorene riječi.

Osnovni elementi koji utječu na kvalitetu i brzinu izrade transkripata:

  • kvaliteta zvuka

  • kvaliteta snimke

  • jasnoća izgovorenih riječi

  • broj sugovornika, uključujući eventualno upadanje sugovornika u riječ drugom sugovorniku

  • pozadinski zvukovi (eventualna buka, zvonjava telefona/mobitela, glasnija glazba, itd.)

  • ima li govornik naglasak ili jasno i tečno govori izvorni jezik

Za veće količine dajemo posebne pogodnosti.